WSNP

Indien niet alle schuldeisers akkoord willen gaan met het voorstel, dan kan het minnelijke traject niet tot stand komen. Zoals gezegd kan het traject alleen slagen als alle schuldeisers meewerken. Als dit niet het geval is, bestaat nog de mogelijkheid om een wettelijke traject aan te vragen bij de rechtbank via de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). De schuldregelende instantie kan voor u een WSNP verklaring opstellen en een verzoekschrift voor de rechtbank, welke u bij de rechtbank kan afgeven.

Naar aanleiding daarvan zal u worden uitgenodigd voor een zitting. Tijdens deze zitting zal de rechter beoordelen of u wordt toegelaten tot het wettelijke traject. Dit gebeurt niet alleen op basis van de WSNP verklaring en het verzoekschrift, maar de rechter zal u tijdens de zitting ook vragen naar het ontstaan van uw schulden. De rechter zal beoordelen of uw schulden te goeder trouw zijn ontstaan. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van fraudevorderingen, en ook mogen de schulden niet anderszins verwijtbaar zijn ontstaan. Het gaat daarbij om alle schulden die in de afgelopen 5 jaar zijn ontstaan.  De rechter zal eveneens bekijken of u alles heeft geprobeerd om uw schulden af te lossen, bijv. of u heeft geprobeerd om een baan te vinden wanneer u in de bijstand zit.

Op het moment dat u wordt toegelaten tot de WSNP, krijgt u een bewindvoerder toegewezen. De bewindvoerder zal gedurende de duur van het WSNP traject controleren of er voldoende wordt gereserveerd voor de schuldeisers, en of u zich wel aan de overige voorwaarden houdt, bijvoorbeeld wanneer u een sollicitatieplicht opgelegd hebt gekregen van de rechter.

Zodra u bent toegelaten zal er door de bewindvoerder een postblokkade worden ingesteld. Dit betekent dat uw post naar de bewindvoerder wordt gestuurd. Dit zal gedurende 13 maanden gebeuren.

De WSNP bewindvoerder moet overigens niet worden verward met een bewindvoerder voor mensen die onder beschermingsbewind zijn geplaatst bijvoorbeeld wegens psychische problemen. De WSNP bewindvoerder zal in tegenstelling tot een beschermingsbewindvoerder  NIET uw budget gaan beheren.

Indien u niet tot de WSNP wordt toegelaten, dan zal de rechter een reden opgeven waarom u niet bent toegelaten. U dient de belemmering eerst weg te nemen, alvorens u opnieuw een aanvraag schuldhulpverlening bij de Gemeente of rechter kunt doen.