Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Per 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden.

Voorheen was de invulling van schuldhulpverlening een Gemeentelijke aangelegenheid, waardoor schuldhulpverlening puur was gebaseerd op richtlijnen van o.a. de NVVK (Nederlandse Vereniging VolksKrediet) en Gemeentelijk beleid.

Per 1 juli is dus één en ander ook landelijk en wettelijk vastgelegd. De Wgs betreft overigens een kaderwet, wat betekent dat de invulling nog steeds per Gemeente kan verschillen. Gemeenten dienen namelijk nog steeds de eigen beleigsregels vast te stellen.

Grootste verschil met de situatie vóór de Wgs is dat Gemeenten zich nu ook aan de Algemene Wet Bestuursrecht dienen te houden, met name met het oog op beslistermijnen en het afgeven van beschikkingen.