Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is het geheel aan mogelijkheden die een Gemeente biedt om haar inwoners met problematische schulden te helpen.

Er bestaan veel misvattingen over schuldhulpverlening, veelal veroorzaakt door onwetendheid.  In de volksmond wordt bijvoorbeeld vaak gezegd: ‘Ik zit in de schuldhulpverlening’, zonder dat men dan exact weet welk traject wordt gevolgd en wat het precies inhoudt.

Op deze site kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn binnen schuldhulpverlening met bijbehorende informatie over de inhoud ervan.