Zelf schulden regelen

Ik wil graag een betalingsregeling treffen. Hoeveel kan ik aan de schuldeiser kan aanbieden?

Indien u een betalingsregeling gaat treffen, zijn er een aantal zaken waar
u rekening mee dient te houden. Bij het aangaan van een betalingsregeling
is het zeer van belang om goed te berekenen welk bedrag
u maandelijks kunt missen voor een betalingsregeling. Dit om te
voorkomen dat u verder in de problemen komt.

Het is hiervoor belangrijk om eerst een budgetplan te maken (inkomsten
versus uitgaven). U kunt hiermee een beter inzicht krijgen in de
afloscapaciteit (het bedrag dat u aan de betalingsregeling kunt besteden).

Het is bij de uitgaven overigens zeer van belang om niet het
boodschappengeld, eigen risico zorgverzekering, gemeentelijke en regionale
belastingen en andere incidentele doch verplichte uitgaven te vergeten.

Ook dient er een potje onvoorzien meegerekend te worden, om te voorkomen
dat u de betalingsregeling niet meer na kunt komen wanneer bijvoorbeeld de wasmachine stuk gaat of er onverwachts medische kosten betaald moet worden die niet wordt vergoed door de zorgverzekering.

De inkomsten minus de uitgaven is het bedrag dat je maandelijks aan een betalingsregeling kunt besteden.

Ik heb een brief ontvangen dat ik uit huis wordt gezet. Wat kan ik nog doen om dit te voorkomen?

In dit geval is het belangrijk dat u snel handelt. U dient zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met de verhuurder van uw woning. U kunt uw
persoonlijke situatie toelichten en vragen wat u nog kunt doen om de
uithuiszetting te voorkomen. Meestal willen ze dan een betalingsregeling
en/of de betaling van een deel van de achterstand. Het is daarbij wel
belangrijk dat u geen betalingsregeling aangaat die u niet kunt nakomen.

Tegelijkertijd wil ik u adviseren om u zo spoedig mogelijk te melden bij
de Gemeente waarin u woont, en te vragen of zij een crisismelding voor u
willen doen voor wat betreft schuldhulpverlening. De meeste Gemeentes
hebben een aparte afdeling schuldhulpverlening. Hiervan kunt u overigens alleen gebruik maken indien er een aanzegging tot uithuiszetting is gedaan, dat wil zeggen dat er in de brief ook een datum is aangegeven waarop de uithuiszetting plaats gaat vinden.
De meeste Gemeentes helpen in geval van crisis over het algemeen binnen 3 werkdagen. Ook de Gemeente probeert dan te onderhandelen met de verhuurder, wat soms wat meer gewicht in de schaal legt bij de onderhandelingen.

Overigens lukt het niet altijd om de uithuiszetting te voorkomen. Wanneer
er namelijk sprake is van een aanzegging tot uithuiszetting is er reeds
een vonnis gehaald door de verhuurder bij de rechter om uit huis te gaan
zetten. Dergelijke procedures kosten ook de verhuurder veel geld. Ze doen
dit over het algemeen alleen indien er grote achterstanden zijn in de huur
(meerdere maanden), en de huurder weinig of niets heeft ondernomen om de
achterstand in te lopen, ook niet in termijnen.

Bovenstaande redenering geldt voor alle schuldeisers, vandaar dat het ook
heel belangrijk is om in contact te blijven met de schuldeisers.

U heeft verder aangegeven dat de schuld bij de verhuurder slechts één van
de vele schulden is. Mijn advies zou daarom zijn om ook een officiële
aanvraag te doen bij de afdeling schuldhulpverlening van uw Gemeente, niet
alleen een crisismelding.