WSNP

Hoe krijg ik een WSNP verklaring (285 verklaring)?
In principe kunt u een WSNP verklaring krijgen van de gemeente, indien niet alle schuldeisers akkoord gegaan zijn met een minnelijke regeling van uw schulden. Dit betekent dat u in de meeste gevallen geen verklaring kunt krijgen zonder dat het minnelijke traject is doorlopen.

Indien het minnelijke traject is doorlopen door een particuliere organisatie, dan kan de desbetreffende organisatie de gemeente verzoeken om de verklaring te ondertekenen.

Mag ik een WSNP aanvraag doen zonder het minnelijk traject te hebben doorlopen?
Op grond van de Faillissementswet mag men altijd een WSNP aanvraag doen, ook al is het minnelijke traject niet (geheel) doorlopen. Over het algemeen zal de rechtbank echter eisen dat het minnelijke traject is doorlopen of in ieder geval is geprobeerd en de aanvraag niet-ontvankelijk verklaren. Uitzondering daarop is wanneer er sprake is van een situatie waarin het minnelijke traject niet doorlopen kán worden of dit geen zin heeft. Er mag dan echter geen sprake zijn van verwijtbaarheid waarom het traject niet doorlopen kan worden.

Wat gaat de rechter mij tijdens de WSNP zitting vragen?
De rechter zal u vragen om het ontstaan van uw schulden persoonlijke toe te lichten. Tevens zal hij vragen naar uw motivatie om uit de schulden te geraken en vragen wat u tot nu toe heeft gedaan om de schulden op te lossen of niet verder te doen oplopen.
Indien u niet werkt, zal hij vragen waarom u niet werkt, en of u op korte termijn wel aan het werk kan gaan om meer te kunnen aflossen aan uw schuldeisers. Er wordt immers verwacht dat u zich maximaal inzet.