Schulden

Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn nieuwe mijn partner als ik met hem ga samenwonen en hij schuldhulpverlening wil aanvragen?

Ervanuitgaande dat u ongehuwd samen gaat wonen, zal uw nieuwe partner alléén een aanvraag schuldhulpverlening moeten doen. Immers is er geen rechtstitel die jullie (juridisch) verbindt. Dit betekent dat in principe alleen het inkomen van uw nieuwe partner
wordt aangesproken voor de schulden.

Echter, voor de berekening van de afloscapaciteit (het bedrag dat moet
worden afgelost aan de schuldeisers) wordt uw inkomen meegenomen om de woonlasten naar rato te berekenen. Dit betekent dat wanneer u 2/3e van het totale inkomen verdient en uw partner 1/3e, dat er bij de berekening van de afloscapaciteit vanuit wordt gegaan dat u 2/3e van de vaste lasten betaalt en uw partner 1/3e. Hetgeen dat overblijft van het inkomen van uw partner minus 1/3e van de vaste lasten wordt aangewend voor de schuldeisers. Dit
betekent dat uw inkomen indirect wel bij de schuldhulpverlening wordt betrokken, namelijk om de woonlasten naar rato te berekenen.

Ik ben het niet eens met een schuld, wat nu?

Een betwiste vordering is een belemmering voor schuldhulpverlening. Een schuldregeling kan namelijk alleen starten als alle schulden worden opgenomen. Het is daarom belangrijk om eerst uit te zoeken of de betwiste vordering terecht of onterecht is. Vervolgens kunt u pas schuldhulpverlening aanvragen. U kunt ook besluiten om de betwiste vordering te accepteren voor wat betreft schuldhulpverlening, zodat u een aanvraag kunt doen. Belangrijk gevolg daarvan is wel dat u daarmee aansprakelijk wordt voor de schuld, ook wanneer schuldhulpverlening uiteindelijk niet tot stand komt.