Budgetbeheer

Ik ontvang geen leefgeld, mag dit zomaar?

Voor iedereen in budgetbeheer geldt dat de vaste lasten prioriteit hebben,
en dat er niet méér kan worden uitgegeven dan er binnenkomt op de
budgetbeheerrekening. Dit betekent dus inderdaad dat wanneer er na de
betaling van de vaste lasten geen geld meer overblijft, u geen leefgeld
kunt ontvangen.

In principe dient u echter van inkomsten op
bijstandsniveau de vaste lasten te kunnen betalen en ook nog leefgeld over
te houden. De bijstandsnorm bestaat namelijk in ieder geval uit een bedrag voor
woonlasten en zorgverzekering + leefgeld. Het is daarom belangrijk om ui te zoeken hoe het
mogelijk is dat er niks meer overblijft na het betalen van de vaste
lasten.

Wat kan ik doen wanneer ik na betaling van de vaste lasten weinig leefgeld over houdt?

Indien uw vaste lasten te hoog zijn in verhouding tot uw inkomen kan dat
betekenen dat u eens goed dient te kijken naar uw uitgavenpatroon. Het kan
zijn dat u te duur woont. Het kan ook zijn dat u een aanvullende
zorgverzekering heeft die u eigenlijk niet vanuit de bijstandsnorm kunt
betalen. Ook een auto is niet te betalen vanuit de bijstand. Het gaat
daarbij niet alleen om de verzekering, mottorrijtuigenbelasting etc, maar
ook om het mislopen van kwijtschelding voor regionale belastingen etc.
Zelfs indien een auto noodzakelijk is om medische redenen, zou het kunnen
zijn dat een auto eigenlijk te duur is.

Uitgaven die hoger zijn dan de inkomsten kan echter ook betekenen dat uw
inkomen onder bijstandsniveau ligt. Het is daarom belangrijk om te
controleren of uw ziektewet uitkering op bijstandsniveau ligt en of u alle
inkomensafhankelijke regelingen heeft aangevaagd. Inkomensafhankelijke
regelingen zijn bijvoorbeeld de toeslagen van de Belastingdienst. Voor
mensen met een inkomen op bijstandsniveau kan het ook zijn dat er recht
bestaat op kwijtschelding van gemeentelijke en regionale belastingen. Het
is overigens wel vreemd dat de Gemeente u hierover niet geadviseerd heeft.