Informatie en advies

Het kan zijn dat de Gemeente constateert dat u niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening.

Dit kan zijn omdat er technische belemmeringen zijn voor schuldhulpverlening, u niet kan of niet wil voldoen aan de voorwaarden, of u geen problematische schulden heeft. In dat geval zal er geen traject voor u worden opgestart, maar zal aan u wel een advies meegegeven worden waarin wordt aangegeven op welke manier u uw schulden wel kunt oplossen, of welke acties u dient te ondernemen om wel voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen.

Hierbij kunt u denken aan informatie over inkomensvegrotende maatregelen waarop u wellicht recht heeft, of een advies om op zoek te gaan naar een goedkopere woonruimte omdat deze niet in uw budget past en uw inkomens- en uitgavenpatroon dus niet stabiel genoeg is om met schuldhulpverlening te starten.