Het intake gesprek

Tijdens een intake gesprek wordt het ontstaan van uw schulden besproken, het concrete probleem vastgesteld, gegevens gevraagd met betrekking tot uw inkomsten, uitgaven, vermogensbestanddelen, motivatie, opleidingsniveau, zelfredzaamheid, schuldensituatie  etc.

Na het intakegesprek wordt een Plan van Aanpak vastgesteld.

Het Plan van Aanpak bevat een rapportage van het intakegesprek, en eindigt met een voorlopige conclusie over het te volgen traject. Het is belangrijk om te realiseren dat de conclusie ook kan bestaan uit Informatie & Advies zonder dat er een traject volgt. Dit kan het geval zijn wanneer er sprake is van technische belemmeringen voor schuldhulpverlening, bijvoorbeeld niet-saneerbare CJIB boetes, fraudevorderingen die minder dan 5 jaar geleden zijn ontstaan, een eigen bedrijf dat nog niet geheel is afgerond, een echtscheiding die in de planning ligt maar nog niet bij de rechtbank is aangevraagd, of er is nog sprake van verslavingsproblematiek waarvoor u niet in behandeling bent. In dergelijke gevallen dienen de belemmeringen voor schuldhulpverlening eerst te worden weggenomen, alvorens er een traject kan worden opgestart.

Indien er geen technische belemmeringen zijn voor schuldhulpverlening, wordt er in de conclusie van het Plan van Aanpak aangegeven welk traject het beste bij u zou passen. Daarbij wordt een keuze gemaakt uit verschillende opties binnen schuldhulpverlening.