Geslaagd traject

In geval van een saneringskrediet worden de schuldeisers vervolgens direct uitbetaald, en begint u met aflossen van het krediet bij de Gemeente. Alle beslagleggingen worden van uw inkomsten en/of toeslagen afgehaald. Gedurende het traject mogen schuldeisers ook geen beslag meer leggen.

In geval van een schuldbemiddeling, begint u de eerstvolgende maand na het opheffen van eventueel beslag te reserveren voor de schuldeisers. Vervolgens wordt u elk jaar uitgenodigd voor een hercontrole gesprek.

Tijdens dit gesprek wordt de voortgang besproken. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of uw afloscapaciteit gedurende dat jaar is gewijzigd, en of er voldoende is gereserveerd voor de schuldeisers. Indien er teveel is gereserveerd, bijvoorbeeld omdat u in inkomsten achteruit bent gegaan, dan krijgt u dit terug. Als u daarentegen meer bent gaan verdienen, dan dient u het reserveringspotje voor de schuldeisers zelf aan te vullen.

Omdat het hierbij vaak om relatief grote bedragen gaat, die u in één keer dient over te maken, is het belangrijk dat u wijzigingen in uw financiële situatie direct doorgeeft. Indien nodig kan uw afloscapaciteit meteen worden aangepast en voorkomt u dat er te weinig wordt gereserveerd, of juist teveel waardoor u de vaste lasten niet meer kunt betalen.