Gemeentelijke Kredietbank

Wanneer u al geruime tijd rond moet komen van een laag inkomen, dan kan het voorkomen dat u geen financiële reserves heeft om grote(re) aankopen te doen, zoals een nieuwe wasmachine. Het kan zijn dat u om verschillende redenen geen  geld kan lenen bij een gewone bank, bijvoorbeeld omdat u schulden heeft en BKR geregistreerd staat, u 65 jaar of ouder bent, of een tijdelijke verblijfdvergunning heeft.

In die gevallen bieden de meeste Gemeenten de mogelijkheid om bij de Gemeentelijke Kredietbank een persoonlijke lening of een doorlopend krediet af te sluiten. Bij een persoonlijke lening leent u een bedrag, dat u vervolgens door middel van de betaling van een vast bedrag per maand + rente maandelijks terugbetaald. Een persoonlijke lening is bijvoorbeeld ook geschikt om een aantal schulden af te betalen. U doet dan aan herfinanciering.

U krijgt hierdoor een beter overzicht van uw schulden, omdat u een aantal schulden afbetaald, en vervolgens slechts 1 schuld overhoudt, namelijk de lening bij de Gemeente. Bij een doorlopend krediet krijgt u een kredietlimiet. U kunt ter hoogte van dit kredietlimiet geld opnemen. Dit hoeft niet in één keer. U betaalt net als bij een persoonlijke lening maandelijks een bedrag terug. Wanneer u een deel van het kredietlimiet heeft terugbetaald, kunt u opnieuw een bedrag opnemen van het kredielimiet, uiteraard tot het gestelde maximumbedrag.