Betalingsregelingen

Als u schulden heeft of een jaarafrekening heeft gekregen die u niet in één keer kan afbetalen, maar u heeft wel financiële ruimte om maandelijks een deel ervan af te betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen. Met een betalingsregeling spreekt u met de desbetreffende instantie af dat u het bedrag geheel gaat aflossen middels betaling van een vooraf bepaald aantal termijnen.

Stel dat u een jaarrekening heeft ontvangen van 200 euro, welke u niet in één keer kan betalen. U kunt dan contact opnemen met de desbetreffende instantie en vragen om een betalingsregeling. Indien u maandelijks bijvoorbeeld 50 euro kan missen, dan kunt u aanbieden om 4 maanden 50 euro te betalen.

Wanneer u een betalingsregeling hebt getroffen, zal de instantie de invorderingsmaatregelen over het algemeen stopzetten. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld geen beslag zullen gaan leggen op uw inkomen of inboedel en vaak ook geen rente of aanmaningskosten meer zullen berekenen.

Het is erg belangrijk dat als u een betalingsregeling hebt getroffen, u zich ook aan de regeling houdt. Als u dat niet doet, dan mag de instantie weer invorderingsmaatregelen treffen. Om er zeker van te zijn dat u de betalingsregeling kunt nakomen, is het essentieel dat u geen hoger bedrag aanbiedt dan u maandelijks kunt missen. Wees daarin dus wel eerlijk.