Berekenen van de afloscapaciteit

Op grond van uw VTLB (Vrij Te Laten Bedrag )wordt de afloscapaciteit voor de schuldeisers berekend. Uw afloscapaciteit is het bedrag dat u maandelijks kunt aflossen aan uw schuldeisers.  Uw afloscapaciteit wordt als volgt berekend:

Uw netto inkomsten – uw VTLB = uw afloscapaciteit

Op basis van uw afloscapaciteit wordt een aanbod gedaan aan uw schuldeisers. Dit aanbod wordt altijd gedaan in de vorm van een percentage van het schuldbedrag.

Stel dat u maandelijks 1100 euro netto verdiend, en uw VTLB 900 euro is. Uw afloscapaciteit is dan 1100 – 900 = 200 euro per maand. U kunt daarmee gedurende het traject van 3 jaar (36 maanden) 36 x 200 euro = 7200 euro aflossen.

Stel dat uw totale schuldenlast 10.000 euro bedraagt. Uw schuldeisers krijgen in dit geval een voorstel om  7200 / 10.000 = 72% van het totale schuldbedrag af te lossen gedurende het traject, tegen finale kwijting van de resterende 28%.