Andere vormen van Hulpverlening

Gedurende het voortraject voor schuldhulpverlening vinden er meerdere gesprekken met u plaats.

Tijdens deze gesprekken gaat het niet alleen om uw schulden, maar ook hoe deze zijn ontstaan. Het kan zijn dat de schulden een gevolg zijn van achterliggende problematiek bijvoorbeeld een verslaving, sociale problematiek of psychische problemen. Schuldhulpverlening kan niet starten voordat u in behandeling bent voor deze problemen.

Wanner deze problemen namelijk niet worden behandeld, zullen er weer nieuwe schulden ontstaan zodra het traject is beëindigd, of misschien zelfs al wel tijdens het traject. Iemand die verslaafd is aan drugs, zal sneller nieuwe schulden doen ontstaan door het maken van verkeerde financiële keuzes (drugs vóór de huurbetaling) dan iemand die daarvoor in behandeling is. De Gemeente kan u helpen door u naar de juiste instanties door te verwijzen.