Aanmelden

Schuldhulpverlening begint wanneer u zich meldt bij de Gemeente voor schuldhulpverlening.

Bij de aanmelding wordt uw hulpvraag geregistreerd en worden gegevens als naam en adres genoteerd. Tegelijkertijd wordt er geinventariseerd of er sprake is van een crisissituatie zoals (aanzegging tot) uithuiszetting of afsluiting van gas, water of licht. Indien er sprake is van een crisissituatie, wordt eerst geprobeerd om deze op te lossen.

Indien er geen sprake is van een crisissituatie, wordt er een intakegesprek met u ingepland. In principe dient een intakegesprek maximaal een maand na de aanmelding plaats te vinden.